Priser

Døgnpris

1 katt:   kr 170,-      Minstepris kr 400,-

2 katter (i samme bur):    kr 220,-   Minstepris kr 500,-

Rabatt ved langtidsopphold over 30 døgn. 


Ved førstegangs besøk skal hele oppholdet betales på forskudd. 

Åpningstider

Inn- og utlevering fortrinnsvis mellom kl 17-18, ellers etter avtale.


Ring Eli på 916 41 873, eller Øystein 906 95 660 for avtale, eventuelt [email protected]