Priser

Døgnpris

1 katt: kr 150,-

2 katter: kr 200,- (i samme bur)


Minstepris pr. opphold (f.eks ved helgeopphold): kr 400,- (1 katt) og kr 500,- (2 katter).

Rabatt ved langtidsopphold over 30 døgn.


Ved førstegangs besøk skal hele oppholdet betales på forskudd.

Åpningstider

Inn- og utlevering fortrinnsvis mellom kl 17-18, ellers etter avtale.


Ring Eli på 916 41 873, eller Øystein 906 95 660 for avtale, eventuelt [email protected]

Tar vi ikke telefonen så send en SMS eller en e-post, så tar vi kontakt ved første anledning. 

0